Град Петрич, 500 метра вляво след жп релсите, посока София. Телефон за контакт : 0888203551

ОСНОВНИ МЕТОДИ ЗА ЧИП ТУНИНГ
OBD тунинг

При този метод цялата процедура става през (OBD) диагностичната букса на автомобила, без да се налага сваляне на ECU-то и разглобяването му. Това е възможно предимно за автомобили след 2000-та година. Прочита се (сваля се) оригиналният софтуер на автомобила и след като се обработи (тунингова) се записва обратно в ECU-то на колата. Запазва се копие на оригиналния и тунингования файл, който се предоставя на собственика на автомобила.

СМЯНА НА ЧИПОВЕ

При този метод се налага демонтиране на ECU-то, смяна или препрограмиране на "чипът" носител на управляващия софтуер. Използва се предимно при по-старите автомобили - преди 2000-та година. При този метод "чипът" (носителят на управляващия софтуер) се разпоява и на негово място се запоява нов чип (EPROM) с обработен и тунингован софтуер. Оригиналните "чипове" се връщат на собственика и при необходимост е възможна обратната смяна на чиповете като автомобилът се възстановява до стандартните си настройки. Разполагаме със специализиран програматор за прочитане/записване на файлове в самия носител(чипът), както и с професинална техника, която се използва за разпояване/запояване на микроелементи.

BDM Тунинг

Този метод се използва при по-новите поколения ECU-та от типа BOSCH EDC16.

Налага се сваляне на ECU-то и препрограмирането става чрез специален порт (BDM-порт), който се намира в самото ECU. При този метод за прочитане на оригиналния фаил и записването на тунингования не се налага разпояване/запояване. Цялата процедура се извършва със специализиран програматор, без да се оставят следи от намеса при смяната на софтуера. ECU-то се поставя на стенд (BDM Рамка) и се свързва чрез специализирани BDM адаптери с програматора, за да се свали (копира) оригиналният файл и по същия начин да запишем тунингования.

Corner 2